KYU KYU RAMEN 99

📍 Level 1
📲 7373-4332 / 0917-567-7524